Kosten

Contributie per half jaar in 2019: € 120,-

Dit tarief geldt voor 1x judo in de week,
De contributie stijgt per kalenderjaar met circa 3 %

De contributie wordt berekend over de periode april tot en met september of oktober tot en met maart (als er later wordt gestart wordt dit bedrag aangepast)

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen reguliere judolessen.
Vanaf tweede gezinslid betaalt u 75% van de contributie

LET OP: onze vereniging is aangesloten bij de JudoBond Nederland (JBN). Vanaf gele band is daarom een lidmaatschap verplicht.

.

Come Visit us This Weekend