Nieuwe leden

inschrijfformulier voor nieuwe leden
  • bijv. van der, van, de
  • het nummer waar u het beste op bereikbaar bent tijdens de lessen
  • let op: deze wordt gebruikt voor het versturen van de facturen
  • na twee gratis proeflessen
    Door dit aan te vinken verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen m.b.t. het lidmaatschap van Judoschool Midden (te vinden onder "kosten").